FUS 2023

FUS 2023

Marthe Yung Mee Hansen om utstillingen 

For andre gang har KÖSK gleden av å starte nyåret med en gruppeutstilling som presenterer unge kunstnere fra samtidskunstscenen i Norge gjennom utstillingsserien FUS. Årets fem unge stemmer, Alfred Brekke, Naeun Kang, Lars August Stensli, Lydia Soojin Park og Finn Adrian Jorkjen, representerer et bredt spenn av medium- og materialbruk. De skildrer den ytre verden og sine indre universer gjennom fem svært ulike uttrykk. Sentrale temaer i kunstnerskapene som presenteres i utstillingen er kompleksiteten ved medmenneskelige relasjoner, nære og fjerne omgivelser, akkumulering av erfaringer, og samspill mellom sinnet og den fysiske kroppen.

 

 

I årets utgave av FUS vil du møte maleri som strekker seg fra figurative hverdagsscener til abstrakte skildringer av sanselig stimuli; keramiske skulpturer som viser respekt for materialets kulturhistorie samtidig som de insisterer på å være unike former uten bruksfunksjon; og et performativt verk som kombinerer virkemidler fra vår tids myriade av kommunikasjonskanaler i tematiseringer av det som er den enkleste, vanskeligste og mest absurde tilstanden i verden – det å bare eksistere.

 

Alfred Brekke arbeider ofte selvbiografisk, samtidig som han trekker inn referanser fra et makroperspektiv hvor de ulike kontekstene han navigerer seg i spiller en viktig rolle. Utfordring av materialets tradisjoner og utforskning av materialenes potensiale til å tolke foregår parallelt med en skildring av egne opplevelser og inntrykk. I serien «ISTANBUL» pakkes fortellinger og spørsmål om hvorfor en liten bajas fra Oslo befinner seg i et ukjent rom i Istanbul inn i noe større enn kunstneres selvrefleksjon – hva er dette byggets historie og funksjon? Hvem er mannen han så gjennom vinduet? «Bajas»-figuren, som for Brekke representerer en slags selvfølelse, går igjen som motiv i flere av arbeidene. Gjennom både maleri og skulptur, med sine blottlagte ansiktstrekk, uttrykker figuren en følelse av humor og hysteri på samme tid.

 

 

I Naeun Kangs arbeider, det være seg maleri, monotypi eller keramikk, står også materialenes egenskaper sentralt. Hvert lag av maling eller glasur er en overføring av kunstnerens tanker, sinnstilstand og humør, som videre er med på å diktere de neste lagene som påføres. Komposisjoner og lag bygges opp og skrapes vek. Prosessene er motivert av Kangs behov for å visuelt uttrykke kompliserte følelser som ofte er for vanskelige å beskrive med ord. Serien av malerier som presenteres i FUS har interoception, eller intern persepsjon, som utgangspunkt. Begrepet refererer til den totale prosessen hvor hjernen oppfatter, tolker og analyserer sanselig stimuli fra kroppens indre for å vedlikeholde en baseline for optimal funksjon. Maleriene er et forsøk på å visualisere hvordan vekslinger i kroppens tilstand, i konstant bevegelse, er med på å forme vår opplevelse av omgivelser og virkelighet utenfor vårt fysiske selv.

 

 

For Lars August Stensli er det unike ved et maleri, eller en skulptur eller en kick-flip, utførselsen og ikke ideen. Han mener ideen er noe som både kan og bør deles eller stjeles, men at utførselen er alltid og for evig vår egen, og at det er denne som rommer sannheten. Det er det personlige som danner grunnlaget for motivene han fremstiller, mens prosessen i stor grad er preget av improvisasjon, rytme, bevegelse og farge. Intuisjon trumfer overtenking. I FUS presenterer Stensli motiver hentet fra egen hverdag, nære relasjoner, øyeblikk og betraktninger som er betydningsfulle og som representerer sannhet for kunstneren.

 

 

Sentralt i Lydia Soojin Parks kunstnerskap står ønsket om å utvide oppfattelsen av keramikk og å beskrive leirens iboende egenskaper. Kunstnerens formgivning har referanser til keramikkens historie, samtidig som den utfordrer materialets mer tradisjonelle formater og kombinerer arbeidet med leire med maleteknikker, blant annet den tradisjonelle koreanske teknikken «barim». Det visuelle uttrykket i serien «Family Gathered From All Over the World» som vises i FUS er inspirert av naturen. Samtidig rommer skulpturene henvisninger til menneskelige opplevelser. «Accumulation – Landscape» stammer fra serien «Accumulation» og forteller om hvordan vår oppsamling av opplevelser og prosessering av disse som minner er med på å forme vårt liv, vår personlighet og vårt eksistensielle narrativ.

 

 

Mange av Finn Adrian Jorkjens performative verk kjennetegnes blant annet av bruk av referanser til samtidens mediehverdag og internettfenomener. Kostymer og matchende kulisser går også igjen i flere av forestillingene som hinter til både personlige erfaringer og aktuelle samfunnsspørsmål, gjerne med humor og ekspressive monologer. I anledning åpningen av FUS presenterer Jorkjen «Getting Lucky» - et performanceverk på 20 minutter som tar for seg inderlige ønsker om et nytt år, refleksjoner rundt det å være heldig og ambivalente følelser mot stråmenn.

 

 

Kunstnerne

 

Alfred Brekke (f. 1995) bor og arbeider i Oslo og er utdannet på Kunsthøgskolen i Oslo. Han arbeider primært med figurativt maleri, tegning og skulptur. Brekke har vist sine arbeider blant annet i LNMs utstilling Unge inviterte 2022, på K1 og Hos Arne. I 2021 gjorde Brekke en offentlig utsmykning på et av byggegjerdene i Regjeringskvartalet i Oslo.

 

Finn Adrian Jorkjen (f. 1990 i Arendal) bor og arbeider i Oslo. Han har bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim og mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Jorkjen har tidligere vist arbeider ved festivalen Ravnedans (Kristiansand), Sørlandsutstillingen og Rosendal Teater (Trondheim). Han er også en del av performanceduoen Koppen & Jorkjen, med kunstneren Henrik Koppen.

 

Naeun Kang (f. 1994) er en sør-koreansk kunstner som bor og arbeider i Oslo. Hun er student ved masterprogrammet for billedkunst ved Kunstakademiet på Kunsthøgskolen i Oslo. Kang har sin bachelorgrad i billedkunst fra the Royal Academy of Arts I Haag, Nederland. I 2021 viste hun en soloutstilling på Het Wilde Weten i Rotterdam, Nederland. I 2023 vil Kang delta med verk i en gruppeutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo.

 

Lydia Soojin Park (f. 1989) er en kunstner fra Seoul, Sør-Korea. Hun studerer master i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo med spesialisering i keramikk og har sin bachelorgrad fra School of the Art Institute of Chicago. Park har vist arbeider ved blant annet Drammens Kunstmuseum, Nobel Fredssenter og Nitja senter for samtidskunst. Hennes arbeider er inkludert i samlingene til KODE Kunstmuseer og Komponisthjem, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Universal Ballet Seoul.

 

Lars August Stensli (f. 2000) fra Nesodden har studert 2 år ved Det tverrfaglige kunstinstitutt (DTK) i Bærum. Han hadde sin første separatutstilling i Nesoddparken i 2022.