HVOROM ALLTING ER

HVOROM ALLTING ER

 

Det sies at geometri er selve grunnlaget for eksistensen vår: Naturen og arkitekturens romlige egenskaper er en så grunnleggende del av oss at det strengt tatt gir liten mening å snakke om mennesket og dets identitet uavhengig av dem.

I den pågående serien «Memory of Place - Place Studies» undersøker Nicolay Aamodt sammenhengen mellom sted, identitet og minner, og hvordan vår identitet formes av vår forståelse og opplevelse av sted. Steder - rom og objekter, bærer alltid i seg erindringer, som en fysisk del av arkitekturen eller som en mer ubestemmelig stemning, en aura. På samme måte hviler minnene våre alltid på en forståelse, eller fornemmelse av, sted. Det er denne gjensidige vekselvirkningen som kommer til uttrykk i Aamodts arbeider. Basert på egne romlige erindringer skaper Aamodt geometriske systemer og mønstre. Nye rom oppstår og nye spørsmål stilles. Små figurasjoner eller former i motivene dukker opp nærmest av seg selv, som en slags hukommelsens digresjoner. Det er i disse rommene minnene finner sted. 

 

Fredrik Berbergs arbeider tar utgangspunkt i både arkitektur og natur der han undersøker forholdet mellom det fysiske og det virtuelle. Plantenes strukturelle oppbygging - repetisjonene og forgreningene, er ett av uendelig mange eksempler. Berberg tar utgangspunkt i nettopp disse strukturene, og kombinerer det med et 3D-modellert, abstrakt formspråk, som sammen danner grunnlaget for en skulpturell prosess. På denne måten imiterer han naturen gjennom det virtuelle, og skaper fiktive bidrag til den. Ved hjelp av observasjon, fantasi, tolkning og resonnering, bruker han geometri til å skape nye objekter med et blikk som både er analytisk og fabulerende på samme tid. Berbergs arbeider kan sies å søke etter skulpturelt potensial i omgivelsene, og på denne måten befinner de seg midt i mellom forestillingen av hva det naturlige er og, kanskje viktigst av alt, hva det kan være. 

 

 

Kunstnerne

Nicolay Aamodt (f.1978) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Academy of Art College, San Francisco (2002). Han inngår i en rekke private og offentlige samlinger, og har tidligere stilt ut på blant annet Høstutstillingen, Ålesund Kunstforening, LNM, Studio Hugo Opdal, Stolper+Friends Galleruy og Prosjektrom Schweigaardsgate 34 og KÖSK (Off The Wall). 

Fredrik Berberg (f.1986) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet (Master 2013). Berbergs praksis inkluderer utstillinger ved blant annet Kunsthall Oslo, BOA, Noplace, Elephant Kunsthall, QB Gallery, Palmera, Lynx, Kristiansand Kunsthall og Telemark Kunstsenter. Han har nylig oppført kunst i offentlig rom i Øvre Slottsgate i Oslo, i regi av Kulturetaten og Bymiljøetaten i Oslo og Norsk Billedhuggerforening, og er også aktuell med en gruppeutstilling på Bergenhus festning i regi av Hordaland Kunstsenter.