Talk Later

Talk Later

Om utstillingen 

Kunstnerne Sverre Gullesen og Ole Martin Lund Bø har begge endret sitt arbeid fra en konseptuelt basert praksis til en mer intuitiv og emosjonelt fundert metode. Begges formspråk kan minne om hverandre. Selv om Gullesen jobber med skulptur i betong og Lund Bø med maling på lerret lager begge abstrakte og samlende formasjoner i forholdsvis lette fargetoner. Komposisjonene er ofte sammensatte abstrakte former med en avsluttende karakter som antyder en figurasjon. Det virker som det finnes et figurativt motiv, men de mest gjenkjennelige delene uteblir. Logikken er alltid til stede, men brytes, og helheten blir dermed et visuelt språk med en videre, mer åpen lesning. 

Se katalogen: HER

Gullesen viser skulptur i betong og tekstil. Her er skulptur, politikk og sosial praksis naturlige sider av samme sak. Gjennom sin omgang med modernismens formspråk behandler Gullesen indirekte ideologiene disse formene er forbundet med. Tekstilforskaling er en byggeteknikk som innebærer bruk av konstruksjonsmembran som materiale for betongformer. I motsetning til tradisjonell forskaling er materialet fleksibelt og formes under press av flytende betong. Skulpturens energi ligger i stor grad i de fysiske kreftene som virker under produksjonen; den vertikale linjen er ikke nøytral, den strekker seg enten oppover eller nedover, når den tunge bløte betongen presser materialet mot bakken i et forsøk på løsrivelse. To dimensjoner blir introdusert for den tredje og skaper et stillbilde av de fysiske kreftene. Som kunstner foreslår Gullesen en form for skulpturen. Den todimensjonale tekstilen, elastisiteten, tyngdekraften, trykkreftene, strekkreftene og flyteevnen til betongen skal gjennom en fordøyelsesprosess før verket får sin endelige form.

Lund Bø sine malerier er i formatene 100 x 80 og 140 x 120 cm. Førstnevnte er et klassisk plakatformat og monteringen i galleriet peker også mot hvordan plakater ofte er klistret på byens vegger, gjentagende og gruppevis. Dette gjør at maleriene inviterer til å bli lest som bærere av innhold. De påstår at malingen på lerretet sier noe. Maleriene til Lund Bø er improvisasjoner som blir til mens han maler. Det er ingen skisser eller plan for hvordan de skal bli før prosessen med å male dem er i gang. Det ene valget følger det neste. Denne metoden står i tydelig kontrast til hvordan innholdet i en plakat utformes. Slik oppstår det en abstraksjon som følger sin egen logikk samtidig som den peker mot et etablert formspråk. Kunstnerens egne referanser hentet fra natur så vel som produksjon og industri, kommer også til syne i maleriene. Begge deler har det til felles at de er små utsnitt som abstraheres. Til tross for at maleriene gjennomgående unngår figurasjon har de allikevel identifiserbare trekk fordi de får sin form fra en logisk oppbygning. 

 

Kunstnerne

Ole Martin Lund Bø (født i Stavanger i 1973) bor og jobber i Oslo. Han har sin kunstutdannelse fra Kunstakademiet i Bergen (1998-2002) og har siden den gang mottatt stipender og hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både i Norge og utlandet. I 2006-07 ble han tildelt ISCP (International Studio and Curatorial Program) i New York. Han har drevet visningsstedet Meat & Marble i Havanna i 2015-17, deltatt på flere prosjekter i New York og Berlin og stilt ut i Norge på steder som Astrup Fearnley museet, Bergen Kunsthall, Fotogalleriet, Kunstnerforbundet, Galleri Opdahl, Prosjektrom Normann, Melk, Noplace, QB for å nevne noen. Hans verk befinner seg bl.a. i samlingene til Stavanger kunstmuseum, Kode, Equinor, Telenor, Kulturrådet, KORO, Oslo kommunes Kunstsamling med flere.

 

Sverre Gullesen (f. 1980, Mo i Rana) bor og arbeider på Nesodden. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre i Brussel. Tidligere jobbet han med performance og sosialkoreograf, men har siden 2015 jobbet primært med skulptur og relieffer i betong og tekstil. Han har hatt styreverv i blant annet OCA og NBK, og styrelederverv på Kunstnernes Hus, UKS, og fra 2021 på Nitja senter for samtidskunst. I perioden 2006 til 2015 jobbet han med kunstnergruppen D.O.R og drev Galleri D.O.R i Brussel. Med D.O.R har han stilt ut på UKS (Oslo), Contemporary Art Centre (Vilnius), Witte de With ( Rotterdam), The Armory Show (New York) og Charlottenborg (København). Gullesen har i de senere årene stilt ut på blant annet Skulpturbiennalen, Kunstnerforbundet (Oslo), 222T (Oslo), Sandefjord Kunstforening (Sandefjord) og KRAFT (Bergen) og jobber nå med kunstprosjekt for nye Tøyenbadet (Oslo). Han har verk i blant annet samlingene til Oslo Kommunes kunstsamling, Storebrands kunstsamling, Preus museum og Vestfossen.