Dust Motes Dancing

Dust Motes Dancing

Det historiske er ikke utdatert. Det nye er kun nytt fordi konfigurasjonene er det - elementene som inngår eksisterer allerede.

KÖSK er stolt av å kunne vise nye arbeider av de tre kunstnerne: Rune Elgaard, Anders Sletvold Moe og Lars Breuer.

Kunstnerne

Rune Elgaard
Rune Elgaards praksis er kjennetegnet av bruk av eksisterende materiale og en kirurgisk presisjon i utførelsen. Elgaards malerier og tegninger er metabilder, der fotografi, maleri, tegning og materialite- ten i et lerret møtes i en fusjon som er post-malerisk, men også insisterer på maleriets gyldighet i dag. På KÖSK viser Elgaard fire verk. Tre av maleriene har figurative innslag i den abstrakte grunnstrukturen: side om side opptrer motiver av Dan Flavin fra 1960-tallet, Vilhelm Hammershøi fra 1900 og James Turell fra 2019. Elgaard gjør motivene til sine egne ved minutiøst å gjengi dem med oljemaling, og forener det eklektiske utvalget ved å rekonstruere dem i et samtidig format. Til tross for de ulike tids- epokene deler alle motivene dessuten lyset som sitt sentrale fokus. I religiøse bilder fremstilles lyset ofte som en åpenbaring av en høyere skaperkraft, mens lyset i filosofien står for klarhet og stringens. Et soleklart bevis er et strengt bevis.

Rune Elgaard (f. 1980) har en master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet. Elgaard er innkjøpt av en rekke offentlige og private samlinger, og er representert av White Noise Gallery i Roma og KB Contemporary i Oslo. Elgaards utstillinger inkluderer blant annet SELVATICO, White Noi- se Gallery, Roma (2021), Dancing With The Dead, Ekely, Oslo (2021), The World Is Still Here (med Rolf Heldal), KGG, Kolbotn (2020), SNATCH, KANT, København (2019), Postkort fra Palavas, Landsforenin- gen Norske Malere-LNM, Oslo (2018), Eins Zwei (med Christian Kolverud), Galleri BOA, Oslo (2017).


Anders Sletvold Moe
Anders Sletvold Moe er blant de norske kunstnerne som tydeligst går i direkte dialog med den nordiske modernismen, og især kunstens romlige omgivelser. Sentralt i Sletvold Moes kunstnerskap står problemstillinger knyttet til møtet mellom den modernistiske malertradisjonen, og et ønske om
å utvide og fornye det abstrakte, minimalistiske formspråket. Verkene er ofte et svar på spørsmål om hvordan modernismen kan rekontekstualiseres, som regel i en sammenheng som overskrider maleriets tradisjonelle begrensninger. På KÖSK viser Sletvold Moe en serie bemalte silketrykk med spesialtilpas- sede rammer, der det eneste som er større enn presisjonen flatene er utformet med, er den romlige opplevelsen av dem.

Anders Sletvold Moe (1978) har en master fra Kunsthögskolan i Malmö. Sletvold Moe er innkjøpt av en rekke ulike private og offentlige samlinger, blant annet Astrup Fearnley Museet og Trondheim Kunst- museum. Sletvold Moe er representert av Elastic Gallery i Stockholm. Sletvold Moes separatustillinger inkluderer blant annet Trafo Kunsthall, Asker (2021), Dropsfabrikken, Trondheim (2020), Kongsberg Kunstforening, Kongsberg (2020), Elastic Gallery, Stockholm (2019), Østfold Kunstsenter, Fredrikstad (2018), Kunstnerforbundet, Oslo (2017), Akershus Kunstsenter, Lillestrøm (2016).


Lars Breuer 
Lars Breuer jobber konseptuelt og tar ofte i bruk stram, kursivert typografi for å gjengi tekstbaserte tolkninger av litteratur og kunsthistorie. Den rytmiske og dynamiske komposisjonen oppstår i samspil- let mellom det abstrakte mønsteret i den visuelle utformingen og ordenes faktiske betydning. Rommet i mellom bokstavene blir i seg selv en klart definert form, og del av arbeidet. På KÖSK viser Breuer et større vegg- og vindusmaleri, bestående av det tyske ordet “SEHNSUCHT”. Ordet kan leses bok- stavelig, som en referanse til nostalgi og lengsel etter det fullkomne, eller nærmest som den visuelle motsatsen: Noe hardt definert og tydelig avgrenset.

Lars Breuer (f. 1974) bor og jobber i Køln og Düsseldorf. Han har studert kunsthistorie, billedkunst og filosofi i Münster og Düsseldorf. I tidsrommet 2004 til 2010 drev han også visningsrommet Konsurti- um. Breuer er innkjøpt av en rekke offentlige samlinger, eksempelvis Museum Folkwang Essen, Audi AG og Justin Art House Museum. Hans utstillinger inkluderer blant annet Relikte voller Optimismus, Galerie Rupert Pfab, Düsseldorf (2018), Was bleibt?, Ansbach Contemporary Biennale, Ansbach (2018), Wahrheiten, St. Christophorus, Berlin (2017), Atelier Galata, Kunsthaus Rhenania, Köln (2017), Over/ Under, Room East Gallery, New York (2016), Komposit, EinRaumHaus, Mannheim (2016), Re-Vision, Kunst-Station, Städtische Galerie Wolfsburg (2015), Multivers, Robert-Köpke-Haus, Schieder-Schwallen- berg (2015).

 

03.09.21 - 26.09.21