METACHROSIS

METACHROSIS

Metachrosis er evnen enkelte dyr har til å endre farge. Endring er en gjennomgående tematikk i Skarsbøs arbeider. I maleriene, eller kanskje mer riktig veggskulpturene, som vises på KÖSK har Skarsbø eksperimentert med forskjellige lakker og fernisser, og hvordan disse endrer form og farge i møte med hverandre. Skarsbø jobber lagvis, heller ferniss og venter til det er nesten herdet, før det blir tilført et nytt lag med annen lakk. Den kjemiske reaksjonen fra sammenblandingen av de forskjellige lakkene kommer til syne i form av mønstre som minner om fraktaler.Inspirasjonen til disse verkene kommer fra bilder tatt med elektronmikroskop. Der et vanlig mikroskop forstørrer gjenstander opp til 2000 ganger kan elektronmikroskopet forstørre opp til ti millioner ganger, som har gjort det mulig å se cellestrukturer og til og med kjemiske bindinger. Slik har vi fått kjennskap til sider ved naturen som tidligere ikke har vært mulig å se, blant annet fasonger man kjenner igjen fra teknologiens verden. Tannhjulet var for eksempel et objekt man lenge trodde var menneskeskapt, men som for kun få år siden ble oppdaget som en mekanisme hos gresshopper takket være elektronmikoskopet. Også Skarsbø går inn i det lille og gjøre det stort, der hun skaper et nesten helt univers innenfor bilderammen. På denne måten viser hun at også forståelsen av begreper som natur og kultur er i endring. Mye av dagens natur eksisterer som kulturelle produkter. Trær, planter, dyr og klima har blitt en kulturell kategori. I dag har vi genmanipulerte tomater som er rødere, rundere, større og til og med sunnere enn de vi dyrker i hagen. Menneskelig design har laget naturen mer naturlig enn naturen.Kunstneren

Nina Skarsbø (f. 1984, Trondheim) fullførte sin master i billedkunst på Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. Hun har stilt ut i både Norge, Danmark, og Kina, og har i tillegg blitt kjøpt inn av blant annet Trondheim kommune. Tidligere visningssteder inkluderer blant annet Kunstnernes Hus i Oslo, Galleri Kvit i København og Trondhjems Kunstforening.
04.02.22 - 27.02.22