Thirdspace

Thirdspace

Gaute Brochmann om utstillingen

"Thirdspace" er en teori av urbanisten Edward Soya. Å skulle forstå Soyas teori fullt ut er som å lete etter én helhetlig mening i denne utstillingen: Det vil si komplett umulig.

«Alt kommer sammen ... det subjektive og objektive, det abstrakte og konkrete, det ekte og innbilte, det kjente og det ukjente», skrev Edward Soya om Thirdspace. Det er som å høre dødsrallingen fra postmodernismen som intellektuell bevegelse midt på 90-tallet. Boken «Thirdspace» kom da også ut i 1996. Timingen var perfekt. Det ble en gravtekst. Vanligvis oppsummeres postmodernismen med at «sannheten er relativ». Men «å innlemme alt i alt» som Soya gjør, er en like grei måte å si det på. Ikke så rart at den idéen har mistet relevans i dagens virkelighet. Tror du fortsatt at sannhet er relativt er du ikke lenger Jacques Derrida. Du er Donald Trump.


Kunst på sin side, har aldri handlet om og – vil aldri handle om – absolutt sannhet. De tre kunstnerne vi stiller ut tenkte hverken på Edward Soya, Thirdspace eller hverandre da de produserte verkene sine. Så når vi har valgt denne tittelen på utstillingen er det ikke for å sette verkene i system, det er for å lede blikket ditt i en bestemt retning. Vi lever i en verden der forskjellen på ulike rom har blitt aktualisert på en måte vi aldri hadde kunnet forestille oss. I løpet av det siste året har hele byer blitt lukket. Skoler og arbeidsplasser er stengt. Sosial omgang er regulert. Vi kan ikke gå inn hverandres dører, ikke møtes, ikke en gang reise vekk. Inntil i mars i år var vår verden en flytende sammenheng av private, halvprivate og offentlige steder.


Vi beveget oss fritt og fordringsløst mellom hjem, jobb og byen som en sosial arena.I dag vet vi at bånd, barrierer og begrensinger bare er en myndighetsbeslutning unna.Sofie Kjørum Austlids fotografier, Petrine Vinjes romlige installasjoner og
Hedda Grevle Ottesens malerier forholder seg på helt ulikt vis til de fysiske omgivelsene våre. Ikke som oppskrifter for å forstå verden rundt oss. Det kan vi uan- sett ikke. For det Soya hadde rett i, er at summen av mennesker, gater og bygninger i en by, er så komplekse at de aldri kan fattes. Men det at du ikke forstår, betyr ikke at du behøver å være likegyldig. Det vi håper verkene vil gjøre, med sine tre helt ulike innganger, er å gi deg en økt følsomhet for at du på én side lever på et konkret sted, i fysisk definerte rom. På den annen side, at du er del av en i ordets rette forstand ubegripelig interaksjon med andre mennesker og steder, ideer og opplevelser. Thirdspace er vår invitasjon til at du kan få føle på rekkevidden av denne enkle erkjennelsen.

 

Kunstnerne

Sofie Kjørum Austlid (f. 1991) er fotograf og bosatt i New York. På KÖSK stiller hun ut en serie bilder fotografert i New York City i løpet av de siste to årene. Fotografiene er et resultat av møtet mellom ideen om og opplevelsen av byen. Serien tar utgangspunkt i tiden vi lever i, der forholdet til andre mennesker og det offentlige byrommet er i stadig endring.

Hedda Grevle Ottesen (f. 1989) jobber med maleri, video, essays og kuratorisk praksis. På KÖSK viser hun malerier der lerretene er påført teknikker som utforsker både tekstil og maleri-tradisjonen. Grevle Ottesens arbeider kan leses som forslag for fremtidens estetikk og formale muligheter, der hun applikerer det visuelle språket vi omgir oss med på lerret.

Petrine Vinje (f. 1980) jobber med en rekke ulike medier. På KÖSK viser hun nye arbeider som er utviklet med interesse for interaksjon mellom materialitet i en fysisk, robust verden og mennesket, og menneskets forsøk på å forstå omgivelsene. De to skulpturelle installasjonene hun viser på Kösk, er utviklet med komposittmaterialet Corian, stål og latex, og peker blant annet på arkitektonisk estetikk, materialfetisjisme og digital kommunikasjon.

 

28.11.20 - 10.01.21