Oslo Negativ 2022

Oslo Negativ 2022

I serien "Essence of the Beaten" har Ove Kvavik tatt utgangspunkt i gamle fotografier fra boksekamper. Angriper, publikum og dommer er redigert bort. Kun den falne står igjen.

De aggressive handlingene og bevegelsene er borte. Taperen faller mot bakken i et ensomt nederlag. Gjennom fotomanipulasjon endres også betrakterens rolle.


Kunsthistoriker Tina Rigby Hanssen skriver om serien: «Arbeidet sier noe om fotografiets konvensjoner og påvirkning på tilskuernes forståelse og avkoding av fotografiet. Med andre ord, dynamikken mellom motiv, kunstnerens manipulering av fotografiet og betrakterens rolle som fortolker».

Ove Kvavik (f. 1985) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og Kunstakademiet i Trondheim. Han har vært med på en rekke utstillinger, blant annet ved Sørlandets Kunstmuseum, Kunstnernes hus, Akershus Kunstsenter og Northen Gallery of Contemporary arts. Hans arbeider er kjøpt inn av bl.a. REV Ocean, Sørlandets kunstmuseum og NRK.